Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü | SIM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık | Sim Consultancy

Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (Social Return On Invement-SROI)

W3Schools

Gerçekleştirilen her türlü yatırımın etkilerini anlamak ve yönetmek amacıyla "Social Value UK" tarafından geliştirilen ve standartlaştırılan bir yöntem olan SROI, yaratılan sosyal faydanın ekonomik değerinin belirlenmesi yöntemidir. Özellikle sosyal yatırım projelerinde, yapılan yatırımın nasıl bir etki yarattığını finansal olarak ölçebilmek ve kıyaslama yapabilmek SROI analizi ile mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda SROI Raporlaması hizmeti vermekteyiz..

+