Sürdürülebilirlik | SIM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık | Sim Consultancy

Sürdürülebilirlik

Karbon Yönetimi

Sürdürülebilirlik

Günümüz dünyasında kurumların faaliyetlerinde sistematik olarak ele almaları gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren kurumlar; iş süreklilikleri için çevresel, sosyal ve ekonomik bileşenleri faaliyetlerinde bütüncül olarak ele almaktadırlar. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile kurumların hayatlarını devam ettirmesinde kurumsal sorumluluk, risk yönetimi, finansmana erişim, kurumların itibarı, piyasada rekabet edebilirlik, müşteri memnuniyeti başlıca motivasyon kaynaklarıdır.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Strateji Geliştirme

Sürdürülebilirliğin üç temel sac ayağının altında bulunan bileşenler için öncelikli olarak kurumların faaliyetlerinde önemli etkilerin belirlenmesi gereklidir. SİM Danışmanlık olarak, her kurumun etkilerinden kaynaklanan önceliklerine göre uluslararası kabul görmüş standartlar ve kılavuzlar çerçevesinde sürdürülebilirlik yaklaşımı geliştirmekteyiz. Bu yaklaşım kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul gören Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve alt hedefleri dikkate alınmakta, kurumların faaliyetleri SKA'lar doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporlaması

SİM Danışmanlık olarak; küresel ölçekte kabul görmüş sürdürülebilirlik raporlama rehberi olan GRI Standartları kapsamında, yine İş Ortaklarımız tarafından talep edilebilecek UNGC, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) dahil standartlara göre kurumlar için sürdürülebilirlik raporlaması hazırlanmasında FİNAR ile stratejik iş birliğimiz kapsamında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Hazırlanan raporların GRI onayı alınması danışmanlık hizmetimiz kapsamındadır.

+