Sosyal Yatırım Programı | SIM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık | Sim Consultancy

Sosyal Yatırım Programı

W3Schools

Yaşadığımız toplum içinde hem bireysel hem de kurumsal anlamda topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmaları gerçekleştirmek isteyen kurum ve kuruluşlara "Sosyal Yatırım Programı" geliştirmeleri konusunda destek veriyoruz. Kurumların kurumsal kültürleri içerisinde sosyal sorumluluk bilincinin azami seviyeye çıkarılması, şeffaf, eşitlikçi, kapsayıcı, erişilebilirliği sağlayan projelerin hayata geçirilmesinin sağlanması yaklaşımını benimsiyoruz.

+