Hakkımızda | SIM Sürdürülebilirlik İnovasyon ve Yönetim Danışmanlık | Sim Consultancy

Hakkımızda

Sim Eğitimler

Misyon

  • İş Ortaklarımız için küresel aktörler ile aynı dilde oluşturduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımının, iç ve dış tüm paydaşlarca benimsenmesini sağlamak.
  • İş Ortaklarımızın küresel bayrak taşıyıcı olmalarını sağlamak için tüm kaynakları etkin kullanmak,
  • Bilime dayalı, özgün, yenilikçi çözümler ile İş Ortaklarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarında katma değer yaratmak,
  • Geliştirdiğimiz yenilikçi yöntemler ve ürünlerle İş Ortaklarımızın sürdürülebilirlik ile ilgili hizmetlerinin toplumun her kesiminde tercih edilebilirliğini sağlamaktır.

Vizyon
Sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızla ürettiğimiz ortak değerler, amaç ve hedefler doğrultusunda İş Ortaklarımızın ve tüm paydaşlarımızın küresel liderler arasına girecek projelere imza atmasına katkı sağlamaktır.

Değerlerimiz

  • Sürdürülebilirlik yaklaşımlarını özümsemiş alanında uzman ekip arkadaşlarımız ve stratejik ortaklarımız ile liyakat, çalışkanlık, azim, dürüstlük ekseninde çalışarak en iyi hizmetin sunulması için çalışırız.
  • Bilime, teknolojiye dayanan özgün ve yenilikçi çözümler ortaya koyarız.
  • Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle sürekli öğrenir, gelişmeleri yakından takip eder; İş Ortaklarımızı sektöründe lider olarak konumlandırmak üzere stratejik planlar oluştururuz.
  • İş etiğinden asla taviz vermeyiz.
  • Kamuoyunda farkındalık çalışmaları yürütürüz.
  • İletişimin ve iş birliğinin önemine olan inancımızla tüm paydaşlarımızı dinleriz, karşılıklı fikir alışverişiyle iş ortaklarımızın beklentisine uygun olarak çalışmalarımızı şekillendiririz. Tüm paydaşlarımıza karşı kendimizi sorumlu hissederiz.
+